4- Hukuki Bir Süreçte Avukat ile Çalışma Zorunluluğu Var Mıdır

Hukuk davalarında dava açılırken davayı açan taraf dava masraf, harç ve giderleri peşin olarak mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Eksik yatırılan harç ve giderler verilen sürede tamamlanmaması nedeniyle, davanız ret olabilir. Dava kabul edildiği takdirde yapılan masrafların iade edilmesine de karar verilir.