Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile, toplumun temelidir. T.C. Anayasa’sının 41.maddesinde aile “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Şeklinde tanımlanmıştır. Madde uyarınca devlet aileden sorumlu olduğu gibi, aile içi huzur ve refahı sağlamakla da yükümlüdür. Devletin bu yükümlülükleriyle birlikte aile fertlerinin de birbirlerine karşı yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri de vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözüm yolları Türk Medeni Kanun’unun Aile Hukuku bölümünde düzenlenmiştir. Ofisimiz sizlere; Anayasaca korunan özel hayatın gizliliğine ve kadın-erkek eşitliğine önem vererek Medeni Kanun ve ilgili ulusal/uluslararası kanun ve sözleşmelerde yer alan hükümler uyarınca, toplumun en önemli yapıtaşı olan aileyi koruyarak, oluşabilecek uyuşmazlıklar için avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Çalışma Alanlarımız

Türk Hukuk sisteminde mahkemede avukatla temsil istisnalar dışında zorunlu değildir. Kişiler kendi davalarını kendileri takip edip, kendi savunmalarını gerçekleştirebilirler. Taraf ehliyeti olan her bireyin kendi davalarında, kendilerini temsil etme hakları vardır. Ancak avukat tutmak kişilerin yaşayabileceği olası zararları önleyebilir ya da bunu minimum düzeye çekebilir.
Belli hukuki meseleler arabuluculuk yöntemi ile mahkemeye gidilmeden önce ve ya mahkeme sürecinde çözülebilir. Birçok özel hukuk uyuşmazlığında (Örn: işçi-işveren uyuşmazlıkları, kişiler arası para ve tazminat alacakları, ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları, miras ve gayrimenkul uyuşmazlıkları vb.) arabuluculuk yöntemi kullanılabilmektedir. Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.
Dava dilekçesinde HMK md. 119'da belirtilen "mahkemenin adı, davacı ile davalının kimlik ve adres bilgileri, varsa tarafların kanuni temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, dava konusunun değeri, dava konusu hakkında açıklamalar, talep sonucu, ilgili kanun maddeleri ve deliller" bulunmalıdır. Bu hususların eksik olması halinde hakim davacıya eksiklikleri tamamlaması için bir haftalık süre verebileceği gibi, bazı önemli hususların eksikliği halinde dilekçe hiç dikkate alınmayabilir.
Hukuk davalarında dava açılırken davayı açan taraf dava masraf, harç ve giderleri peşin olarak mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Eksik yatırılan harç ve giderler verilen sürede tamamlanmaması nedeniyle, davanız ret olabilir. Dava kabul edildiği takdirde yapılan masrafların iade edilmesine de karar verilir.
Dava açmak için yeterli maddi durumunuz bulunmaması halinde adli yardım talepli dava açabilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda mahkeme, hakkınızda, sosyal ve ekonomik inceleme raporu hazırlatacaktır. HMK md. 334'te belirtilen şartlara uygun olmanız halinde mahkeme masraflarınız devlet tarafından karşılanacak olup, mahkeme neticesinde haksız çıkan tarafa, mahkeme masrafları yükletilecektir.