Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile, toplumun temelidir. T.C. Anayasa’sının 41.maddesinde aile “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Şeklinde tanımlanmıştır. Madde uyarınca devlet aileden sorumlu olduğu gibi, aile içi huzur ve refahı sağlamakla da yükümlüdür. Devletin bu yükümlülükleriyle birlikte aile fertlerinin de birbirlerine karşı yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri de vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözüm yolları Türk Medeni Kanun’unun Aile Hukuku bölümünde düzenlenmiştir. Ofisimiz sizlere; Anayasaca korunan özel hayatın gizliliğine ve kadın-erkek eşitliğine önem vererek Medeni Kanun ve ilgili ulusal/uluslararası kanun ve sözleşmelerde yer alan hükümler uyarınca, toplumun en önemli yapıtaşı olan aileyi koruyarak, oluşabilecek uyuşmazlıklar için avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Çalışma Alanlarımız

[porto_block name="member-carousel-block"]