Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu'nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ...

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğrama...

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; en basit şekliyle, üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenler.Borçlar...

Ceza Hukuku

Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulunü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması ceza huk...

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile...

İcra ve İflas Hukuku

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır veya taşınmaz...

KVKK Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin elde edilmesi, kullanılması, saklanması...

Taşınmaz Davaları

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de ve özellikle Trabzon’da eşya...

Tazminat Davaları

Tazminat Davaları haksız fiil karşısında mağduriyetin giderilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Yaşanılan...